Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Αρχές των ανάγλυφων μοντέλων που παρουσιάζονταιΤα θέματα: Είναι κυρίως βουνά της χώρας και του εξωτερικού. Κατά προτίμηση να υπάρχει και προσωπική γνώση του εδάφους. Από το χάρτη επιλέγεται μια περιοχή που να περιλαμβάνει το ενδιαφέρον βουνό μέχρι της πρόποδες .

Η κλίμακα: Τα κατασκευασμένα μέχρι στιγμής μοντέλα  είναι κλίμακας 1:25.000.Η κλίμακα υψών είναι η ίδια. H κλίμακα αυτή βοηθά στην καλύτερη δυνατή αντίληψη πεδίου και χάρτη. Επιτρέπει ικανοποιητικό βαθμό λεπτομέρειας και ρεαλιστικής απόδοσης. Τέλος η κατασκευή μοντέλων στην ίδια κλίμακα διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ τους και την πληρέστερη κατανόηση των διαφορετικών περιοχών που αποδίδονται.   

Ο χρωματισμός: Μια και το ενδιαφέρον είναι το έδαφος αυτό αποδίδεται στα ορεινά καλύτερα με τα καλοκαιρινά χρώματα. Έτσι με λευκό απεικονίζονται μόνο οι μόνιμοι παγετώνες. Για το χρωματισμό λαμβάνεται υπόψη ο χάρτης ή οι χάρτες της περιοχής, αεροφωτογραφίες, πλάγιες φωτογραφίες, ταινίες που έχουν γυριστεί ακόμα και προσωπική παρατήρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: